Over Anarosh

 

De Stichting Ekta Anarosh heeft als aandachtsgebied het gebied direct ten noorden van Dhaka waar we ook onze eerste contacten hebben gelegd

 

Ons team bestaat ter plekke uit Elisabeth Fahrni Mansur en Jewel Mostafizur Rahman.

 

- Jewel is een mensen mens en weet alles over Bangladesh. Hij is onafhankelijke gids de steun en toeverlaat voor toeristen, internationale filmcrews en bovenal betrokken bij zijn land en zijn mensen.

 

- Elisabeth is de drijvende kracht achter www.mowgliz.com (meer informatie hier) samen met haar man Rubaiyat Mansur Mowgli zet zij zich al jaren in voor het natuurbehoud in de uiterst kwetsbare Sundraban.

 

Studenten

 

- Ekta Anarosh wil op lange termijn ondersteuning bieden op basis en voortgezet onderwijs. De selectie van de te ondersteunen studenten zal door Jewel in overleg met de onderwijzers worden georganiseerd op jaarlijkse basis afhankelijk van de behoeftes van de student en de prestaties op school.

 

- Afhankelijk van de financiele situatie van de familie, studieresultaten en de vooruitzichten wordt bepaald of een student in aanmerking komt. De persoonlijke situatie en de studieresultaten worden voor elke Anarosh student jaarlijks geevalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bepaald of hij of zij het volgende schooljaar opnieuw in aanmerking komt voor support. Bij deze evaluatie worden de leraar, Anarosh student en zijn familie betrokken.

 

Studiefinanciering

 

Als leidraad kunnen op jaarbasis de volgende bedragen worden gehanteerd:

 

-Lagere school; per kind is een bijdrage gewenst van ongeveer € 55,--

-Basis school;  voor een meisje € 185,-- en voor een jongen € 200,--

-College / middelbare school; is afhankelijk van de plaatsen afstand tussen woonsituatie en college>

 

Duur van de opleiding

 

1. Lagere school: 5 jaar

2. Basis school: 5 jaar

3. College / middelbare school: 3 jaar

4. Universiteit: 4 tot 6 jaar

 

Overig

 

- De schoolboeken voor de basis school worden meestal ter beschikking gesteld door de overheid

- Meisjes hoeven geen schoolgeld te betalen voor de basisschool

- Schoolboeken die door Anarosh zijn aangeschaft en ter beschikking worden gesteld aan de Anarosh studenten, worden op het einde van het schooljaar weer ingeleverd en opnieuw gebruikt door de jongere studenten in het volgende studiejaar.

 

Bijlessen

 

- in het geval dat lagere school studenten in verband analfabetisme bij de ouders, extra begeleiding nodig hebben, dan zullen basis school studenten worden aangewezen als studiebegeleiders. Als vorm van  beloning ontvangen zij hiervoor maandelijks, rijst, lentils of vee.

- een tweede mogelijkheid is dat wanneer de oudere studenten de jongere ondersteunen zij kunnen participeren in een "education oriented savings acount" waarbij ze zelf kunnen sparen voor hulp en bijlessen voor hun eigen voortgezette opleiding die ze wellicht later zelf nodig hebben.

 

Jaarrekening 2018

Download Jaarrekening 2018 PDF

Jaarrekening 2019

Download Jaarrekening 2019 PDF

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Anarosh 21 juni 2021

Download Standaard formulier publicatieplicht ANBI Anarosh 21 juni 2021 PDF

 

 

 

Ekta Anarosh foundation 2021. All rights reserved.